Hỏi vợ ngoại thành – Marry a country/suburb girl

Hỏi vợ ngoại thành – Marry a country/suburb girl!!!!

Sometime we wonder, how can this “odd couple” had survived each other for 12 years already. Could be the “cool hand” of our match maker 🙂

Khi anh chưa quen em, hạt mưa có rơi đâu làm anh nhớ …..
Thế đó mà đã 12 năm ta ở bên nhau ….12 năm có khi “trời đang nắng bỗng đổ mưa …lúc mặn muối biển đông …lúc ngọt ngào nước sông” …. và sau 12 năm …anh cũng thấy “EM CŨNG ĐANG YÊU ANH” một chút rồi đấy [haha] Đôi khi 2 ta vẫn tự hỏi làm sao ta lại có nhau cho tới ngày hôm nay ….có lẽ nhờ ơn đức của ông mai Pvd St. Agatha ấy nhỉ hahha

Here to another 13 years – cầu mong 13 năm tới trời quang mây tạnh và biển yên bình hơn …vì thân già của anh không biết có còn đủ sức để đứng sào lướt qua cơn bão nào nữa không.

Should we celebrate with “nhà Tâm4” + 1

https://youtu.be/wRG0vxhQeis

Leave a Reply