Không khó

Không khó bởi biển núi
Nhưng khó bởi lòng ta

(Mountains and oceans are not the obstacles
However, your heart may hesitate)

********

Nước “Tanâh Gur” [trong nguồn], em hứng đội đợi anh
Uống đi anh, cho mát lòng nhé
Trái dưa ngọt, em hái dành đợi anh
với bao tình, người ơi khối tình em.

Xin mời, ăn để cho thắm ngọt bờ môi
Để trên đường tới lui sau này
Và còn vườn khoai tinh trắng
nếu anh ưa thì luộc cho anh ăn

Anh ơi sang làng em chơi
Đừng thấy em qúa nghèo mà quên
Đã sinh ra ta cùng một dòng Chăm
Chớ chia phân cho lòng đau lòng

Không khó bởi biển núi
Nhưng khó bởi lòng ta
Nhớ ghé thăm cho đời còn vui
Tủi thân em lắm bạn tình ơi
Anh tới bên em quên hết cả đời buồn

Xin anh đừng quên ngõ về làng em
Đừng nới giàu bỏ nghèo xưa nay
Với em không có tiền bạc, nhưng với anh em có một tấm lòng
Em với đời nghèo khó, anh ngoảnh mặt làm ngơ
Tủi thân em lắm bạn tình ơi
“Cham-Bini” đôi mình nào xa
Hãy tới bên nhau chung bước mộng đường dài

(https://www.youtube.com/watch?v=huxkGzBzpWw)

Leave a Reply