Lại một người nữa ra đi – and we lost another one

Tin Nguyen
Nguyen, a Vietnamese-born woman who was planning to be married in 2017, dropped by the Wednesday-morning holiday meeting at the Inland Regional Center, her cousin Calvin Nguyen told the USA TODAY Network.  (http://www.usatoday.com/story/news/2015/12/03/names-of-san-bernadino-shooting-victims-begin-to-emerge/76740066/)

Tuy anh không biết nhiều về em …nhưng vẫn là họ hàng, nghe tin em ra đi như thế này thật đau lòng quá.  Chúc em yên nghỉ trong vòng tay Ngài.

Leave a Reply