Người yêu ơi ..

Người yêu ơi nếu em biết cho rằng
Tiền vào tay giống như máy vô dầu
Tiền như nước ta bước nên đỉnh vinh quang
Sống huy hoàng chắc anh kiếm thêm bà nhỏ
Về hầu em cho mình từ đó nên làm bà lớn
Em yêu vừa ý chưa? Em vừa ý chưa?

Love me little, love me long!
Dù nghèo nhưng mãi một lòng thủy chung …còn hơn giàu có …lại có bồ

Biết nhau cũng bởi thư đầu
Mến nhau cũng bởi mà những lần ơ đi chơi
Ơi, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài……ừ dài em nhé

Leave a Reply