Bé Bông

Hết echo test với lung function test lại tới 2 ngày liên tiếp (3/3/2016 với 3/4/2016) với hơn 4 tiếng rưỡi mỗi ngày ở bệnh viện, “bé bông” con muốn ba mẹ sống sao đây?

Leave a Reply