Category Archives: Website

Những gì liên quan tới trang web thetâmfamily và Támgiatrang

Trang Nhà Tâm sắp xây xong

Và cuối cùng mình cũng có thời gian để khơi dựng lại khu vực Anbum/hình ảnh (https://tamblog.thetamfamily.net/anbum) và hoàn thành việc gắn mã để mọi người có thể ghé thăm trang blog cũng như trang anbum có thể đăng nhập với tài khoản Facebook của họ.  Bây giờ chỉ còn cách là làm sao để khi có hình mới thì nó tự thông báo qua Facebook nữa là ngon cơm rồi hiii nhưng mà …có lẽ sau khi mình làm được thì Facebook lại đổi sang Timeline và mọi thứ sẽ lại không tương thích với nhau cho mà coi!  Ôi …nỗi khổ của webmaster lại tái diễn rồi đây …

Và sau đó …là cài đặt Diễn Đàn Tám Gia để tương thích với Facebook nữa là mình ….retire được rồi hihiiihi