FAQ-Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Đăng Nhập với Facebook – Login with Facebook

Lưu ý/Notice: Tiếng Việt không hoạt động trên trình duyệt Chrome.  Trang web này không có lưu giữ hoặc có thể biết mật mã facebook của bạn là gì.  Tất cả quy trình đăng nhập bằng facebook account là do máy chủ của facebook chịu trách nhiệm.  This website will not and CANNOT store any of Facebook user’s password.  All of the authentication processes are handle by Facebook.  This site only store your Facebook username and email.

Nếu bạn đã có tài khoản với facebook, xin bấm lên nút f Login with Facebook.  Hai ô User: và Pass: là dành cho những ai đã đăng ký tài khoản với trang The Tâm Family. 
If you have a Facebook account, you do not need to register to this site but you can use your Facebook credential.  To login with Facebook credential, please click on the “f Login with Facebook” button.

Một pop-up login của Facebook sẽ hiện ra (nếu như bạn chưa có đăng nhập vào Facebook) và bạn hãy đăng nhập như khi bạn đăng nhập vào Facebook (xem hình ở dưới).

If you didn’t logged in Facebook yet, a Facebook login diaglog will pop-up (see picture below), prompting for your credential.  Please login as if you are normally log into Facebook.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập trang The Tâm Family với tài khoản Facebook thì sẽ có 1 trang Xin Phép (Request for Permission) của Facebook sẽ hiện ra.  Trang này xin phép bạn cho trang The Tâm Family quyền gửi email tới cho bạn, quyền được lưu lại Username/tên của bạn.  Bạn bấm nút Allow và bạn đã đăng nhập vào The Tâm Family và Facebook.  Cám ơn bạn đã tham gia và hy vọng là bạn tìm được một chút niềm vui nơi đây!

If this is the first time you log-in into my blog with Facebook credential, Facebook will presents you with the Request for Permission diaglog.  Please click Allow and you will be logged into both this blog and Facebook (so you don’t have to login again if you close this blog and visit Facebook right away).

Request for Permission

Leave a Reply